mokymas

mokymas
mokymas statusas T sritis Politika apibrėžtis Būdas įgyti ar plėtoti tam tikras žinias ir įgūdžius viešajame ar privačiajame sektoriuje. Lietuvoje valstybės tarnautojų mokymo rūšys yra įvadinis mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas. Įvadinis apima priimtų į karjeros valstybės tarnautojų pareigas valstybės tarnautojų žinių įgijimą ir įgūdžių formavimą. Kvalifikacijos tobulinimas yra tęstinės studijos, specialių profesinių žinių kaupimas, valstybės valdymo ir administravimo įgūdžių bei gebėjimų tobulinimas paties valstybės tarnautojo arba valstybės, savivaldybės institucijos ar įstaigos iniciatyva, visą tarnybos laiką einant pareigas arba siekiant aukštesnių valstybės tarnautojo pareigų. Valstybės tarnautojų mokymo modelius galima skirstyti į šiuos kraštutinius: rinkos, kai valstybės tarnautojų mokymo paslaugas teikia rinkos subjektai, ir centralizuotą, kai valstybės tarnautojus moko valstybinės specializuotos mokymo įstaigos. Lietuvai būdingas mišrus modelis: veikia Lietuvos viešojo administravimo institutas; mokymo paslaugas gali teikti ir turinčios pripažintą kvalifikaciją tobulinimosi įstaigos. atitikmenys: angl. training ryšiai: susijęs terminasžmonių išteklių valdymas

Politikos mokslų enciklopedinis žodynas. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. . 2007.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • mokymas — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Vadovavimas mokymuisi, t. y. tikslingas, nuoseklus mokytojo ir mokinių veikimas, stimuliuojantis ir organizuojantis mokinių pažintinę ir praktinę veiklą. Mokymas – viena iš ugdymo funkcijų. Jis paprastai… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • mokymas — mókymas dkt. Mókymo metòdai …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • mokymas — statusas T sritis Švietimas ir mokslas apibrėžtis Vadovavimas mokymuisi, siekiant, kad mokinys įgytų žinių, mokėjimų ir įgūdžių. atitikmenys: angl. teaching; training pranc. enseignement, m; formation, f …   Aiškinamasis kvalifikacijų sistemos terminų žodynas

  • mokymas — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Vadovavimas mokymuisi – tikslingas, nuoseklus, aktualus mokytojo ir mokinių veiksmas, skatinantis ir organizuojantis pažintinę ir praktinę mokinių veiklą; viena iš ugdymo funkcijų, visų pirma… …   Sporto terminų žodynas

  • mokymas — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Vientisas pradinio sportinio rengimo pedagoginis vyksmas mokykloje, sporto klube – suteikiama naujų žinių, mokoma naujų judesių, veiksmų ir jų derinių, skiepijami nauji įgūdžiai, ugdomos… …   Sporto terminų žodynas

  • mokymas — sm. (1), mokymos ind. refl. (ž.) 1. SD378, J → mokyti 1: Aukštoji mokykla yra ne tik mokslo, bet ir mokymo įstaiga rš. Žmonių mokymas ataema jam visą čėsą Sv. Jei kas mokina, tepriveizd mokymo BtPvR12,7. Jisai to mokymo nėmaž neprivalė DP64. |… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • lavinamasis mokymas — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Mokymas, plėtojantis fizines ir dvasines jėgas. Lavinimas vyksta, kai „produktyviai veikia dvasia“ (I. Kantas), o ne tada, kai tikrovė pasyviai atsispindi smegenyse. Mokymas tampa lavinamuoju, kai… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • programuotas mokymas — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Algoritmais grindžiamas mokymo ir mokymosi proceso valdymas. Jo pradininkai – JAV pedagogai E. Grinas, B. Skineris, N. Krauderis ir kt. Svarbiausia problema – mokymo turinio pateikimas tokiomis žinių,… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • darbinis mokymas — statusas T sritis Švietimas ir mokslas apibrėžtis Techninio darbo mokymas mokykloje, mokymo kombinatuose, gamyklose, mokyklų mokomuosiuose bandymų sklypuose ir kt. Darbinis mokymas siejamas su įvairiais bendrojo lavinimo dalykais: fizika,… …   Aiškinamasis kvalifikacijų sistemos terminų žodynas

  • diferencijuotasis mokymas — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Mokymo sistema, kai mokiniai suskirstomi vienalytėmis grupėmis pagal gabumus, pažangumo laipsnį arba pagal polinkius ir interesus atskirose mokyklose (arba toje pačioje mokykloje ar klasėje) siekiant plėtoti …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”